Διονύσιος Αναγνώστου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Το γραφείο διευθύνεται από το Διονύσιο Αναγνώστου. Ο Διονύσιος Αναγνώστου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1982, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Montpellier I (D.Ε.Α, έτος 1978). Έχει κρατικό Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat d’ État, έτος 1982) του Πανεπιστήμιου Paris I Panthéon- Sorbonne.


Το δικηγορικό γραφείο Διονυσίου Αναγνώστου & συνεργάτες διακρίνετε για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης όλων των συνεργατών, που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή μελέτη επί του συνόλου των νομοθετικών εξελίξεων. Ο χειρισμός της υπόθεσης, για τον κάθε εντολέα μας, γίνεται με ταχύτητα, μεθοδικότητα και με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

H επαγγελματική δραστηριότητα του Διονυσίου Αναγνώστου περιλαμβάνει την επιτυχή δικηγορία από το έτος 1982 σε κάθε βαθμίδα των δικαστηρίων της χώρας και δη, μετά την προαγωγή σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο και Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) και στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, καθώς και ατομικές γνωμοδοτήσεις επί διαφόρων νομικών ζητημάτων ατομικώς ή σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος του Νομικού Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επί σειρά ετών, με συστηματική παρουσία του, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, ενώπιον ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στα πλαίσια των καθηκόντων του αυτών, παρείχε μεγάλο αριθμό γνωμοδοτήσεων στα ανώτατα ατομικά και συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. Υπήρξε, επίσης, Νομικός σύμβουλος σε πολλές Ανώνυμες εταιρείες και σε Σωματεία. Εκτός της ενεργού δικηγορίας, η συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την έκδοση, σε ελληνική μετάφραση, της διδακτορικής του διατριβής με θέμα «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο θεσμός κατά το Σύνταγμα του 1975». Πρωτότυπη σχετική επιστημονική συνεισφορά της διατριβής μπορεί να θεωρηθεί η αντιμετώπιση του Προέδρου της Δημοκρατίας ως δυνητικού θεσμικού αντιβάρου του Πρωθυπουργού, του οποίου αναγνωριζόταν αναμφισβήτητη υπεροχή παρά την περί του αντιθέτου θέση της κρατούσας μέχρι τότε επιστημονικής αντίληψης. Είναι, επίσης, συγγραφέας πολλών δημοσιευμένων μελετών σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Νομικό Βήμα, Το Σύνταγμα, Διοικητική Δικαιοσύνη) και συλλογικούς τόμους με αντικείμενο θέματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα του γενικού δημοσίου δικαίου, του συνταγματικού δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και της γενικής θεωρίας του δικαίου. Μεταξύ άλλων, «Το συνταγματικό καθεστώς της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής», Νομικό Βήμα 1987, «Το συλλογικό έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και το Σύνταγμα», το Σύνταγμα 1988, «Σκέψεις για τον διορισμό του πρωθυπουργού και την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση», Το Σύνταγμα 1989, «Το εκλογικό σύστημα και ο συνταγματικός διάλογος», Το Σύνταγμα 1991, «Περί της φύσεως των κοινωνικών δικαιωμάτων», Πρακτικά ελληνογαλλικού συνεδρίου Φιλελευθερισμός και Κοινωνική Δικαιοσύνη, «Αναδρομικότητα των διοικητικών πράξεων και άμεση ισχύς του νόμου», Διοικητική Δίκη 1994, «Θεμελιώσεις αρχές και κατάχρηση εξουσίας στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων με αφορμή τις αποφάσεις 2152/93 Ολ. Και 1781/03 Ε΄ Τμ. ΣτΕ», Το Σύνταγμα 1995. Κριτικές παρατηρήσεις και σχετικοί σχολιασμοί του έχουν, ακόμη, δημοσιευθεί σε νομικές επιθεωρήσεις αναφορικά με σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Επίσης, είναι συντάκτης κριτικών παρουσιάσεων σημαντικών ξενόγλωσσων μελετών και συγγραμμάτων, κυρίως στη νομική επιθεώρηση «Το Σύνταγμα». Τέλος, έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις του σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Διετέλεσε επί πενταετία Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας συγγράψει σχετικό εγχειρίδιο, καθώς και Προσκεκλημένος Εισηγητής σε μαθήματα και μεταπτυχιακά σεμινάρια σε διάφορα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Διονύσιος Αναγνώστου

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 121
Κουντουριώτικα, 115 21
Αθήνα Αττικής
Τηλ. 210 64 45 451
210 64 66 621
fax: 210 6422118

Προσωπικό ενδιαφέρον σε κάθε υπόθεση

Αγωνιζόμαστε για την υπεράσπισή σας

Χρέωση ανάλογη της υποθέσεως

Ποιοτική Αντιπροσώπευση

TOP