Δημόσιο Δίκαιο

Το δίκαιο ως έννοια, ορισμός καθώς και η ανάλυσή του είναι ζητήματα αλληλένδετα με τον τομέα της φιλοσοφίας δικαίου. Καθ'ότι αντικείμενο της νομικής ως επιστήμης, το δίκαιο διαμορφώνεται από τις φιλοσοφικές και οικονομικές συνθήκες, - τις λεγόμενες  προερμηνευτικές βάσεις - της εκάστοτε κοινωνίας και της ιστορικής περιόδου της οποίας διανύει.

Το δικηγορικό γραφείο Διονυσίου Αναγνώστου & συνεργάτες διακρίνετε για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης όλων των συνεργατών, που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή μελέτη επί του συνόλου των νομοθετικών εξελίξεων. Ο χειρισμός της υπόθεσης, για τον κάθε εντολέα μας, γίνεται με ταχύτητα, μεθοδικότητα και με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, σε όποιο τομέα του δημοσίου δικαίου και αν αφορά.

Πιο αναλυτικά:

Στο Δημόσιο Δίκαιο υπάγονται οι κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν σχέσεις, στις οποίες εμπλέκεται φορέας κρατικής εξουσίας, π.χ. οι σχέσεις μεταξύ Εφορίας - φορολογουμένου.
 

Οι κυριότεροι κλάδοι του Δημοσίου Δικαίου είναι:

  • Το Συνταγματικό Δίκαιο με αντικείμενο τους κανόνες που ρυθμίζουν τη μορφή του πολιτεύματος, την άσκηση της κρατικής εξουσίας, τις σχέσεις κράτους – πολιτών.
  • Το Διοικητικό Δίκαιο με αντικείμενο τους κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας Διοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες.
  • Το Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που ορίζουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες (εγκλήματα), καθώς και τις ποινές που επισύρει η τέλεσή τους.
  • Η Δικονομία περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον των δικαστηρίων.
  • Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο περιλαμβάνει τους γραπτούς και άγραφους (εθιμικούς) κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών ή /και διεθνών οργανισμών.
TOP