Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Διονυσίου Αναγνώστου & συνεργάτες διακρίνετε για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης όλων των συνεργατών, που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή μελέτη επί του συνόλου των νομοθετικών εξελίξεων. Ο χειρισμός της υπόθεσης, για τον κάθε εντολέα μας, γίνεται με ταχύτητα, μεθοδικότητα και με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Αναλαμβάνουμε την επίλυση πάσης φύσης υποθέσεων αστικού δικαίου όπως, οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο, επιμέλεια & ανατροφή τέκνων, σύμφωνα συμβίωσης κ.ο.κ.), κληρονομικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, ακίνητα, τροχαία, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διακανονισμό χρεών, εξώδικα, πληρεξούσια κ.ο.κ.

 

TOP