Δίκαιο των Εταιριών

Το δικηγορικό μας γραφείο, παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων που καλύπτει το Δίκαιο των Εταιρειών.  Από θέματα που αφορούν στη σύσταση μιας εταιρίας αλλά και έως την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε νομικά ζητήματα, διαπραγματεύσεις, συμβάσεις αλλά και αντιπροσώπευση ενώπιων δημόσιων αρχών/δικαστηρίων, εγγυούμαστε μία υψηλού επιπέδου αντιπροσώπευση.

Το δικηγορικό γραφείο Διονυσίου Αναγνώστου & συνεργάτες διακρίνετε για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης όλων των συνεργατών, που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή μελέτη επί του συνόλου των νομοθετικών εξελίξεων. Ο χειρισμός της υπόθεσης, για τον κάθε εντολέα μας, γίνεται με διακριτικότητα, ταχύτητα, μεθοδικότητα και με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

TOP